Smíšený pěvecký sbor

Smíšený pěvecký sbor

V roce 1924 byl v Huntířově založen pěvecký sbor Sokola, který čítal na 36 mužů. Pravda, neúčinkoval stále, byla i slabší období. Jisté však je, že již od roku 1968 se v Huntířově scházejí milovníci dobrých písní a každý pátek nacvičují nové a nové skladby. Od tohoto roku je pěvecký sbor jako smíšený.


Nemalý dík patří bývalému řediteli místní školy Františku Morávkovi, který toto umělecké těleso vedl nepřetržitě od roku 1932 až do jara 1983. V této době se sboru ujala paní Věra Vojtěchová z LŠU Jablonec nad Nisou. Nejnovější dirigentkou je Věruška Paldusová, která vždy v pátek řídí nácvik sboru.


Základem koncertních i příležitostných vystoupení sboru jsou díla skladatelů české i světové tvorby od renesanční přes současné autory až k úpravám lidových písní. Soubor se již zúčastnil mnoha pěveckých slavností, přehlídek a festivalů nejen v České republice, ale i v zahraničí v Chorvatsku, Itálii, Rakousku, Německu. Velkou tradicí jsou i pravidelné "Vánoční koncerty".

U příležitosti 20-ti letého působení paníVěry Vojtěchové uspořádal sbor "Benefiční koncert" a pořídil nahrávku svých písní na CD, které je možné si objednat.