Volební valná hromada 22.2.2013

18.02.2013 14:16

Volební valná hromada T.J. Sokol Huntířov se koná v pátek 22.2.2013 od 19 hodin na malém sále.

Program jednání je následující:

 

1.   Zahájení VH, přivítání hostů, uctění památky zesnulých členů, schválení programu VH

2.   Volba zapisovatele, volba mandátové a návrhové komise

3.   Zpráva o činnosti T.J., zpráva o hospodaření za rok 2012, zprávy jednotlivých odborů

4.   Zpráva revizní komise

5.   Schválení zprávy o hospodaření za rok 2012

6.   Plán činnosti, plán údržby a oprav, finanční rozpočet T.J. na rok 2013

7.   Volba členů výboru, starosty,místostarosty a jednatele

8.   Diskuze

9.   Návrh a schválení usnesení VH

10. Závěr VH, občerstvení

 

Všichni členové jsou srdečně zváni!

Těšíme se!

 

—————

Zpět