Veřejná sbírka

16.03.2009 18:42

Tělocvičná jednota Sokol Huntířov nad Jizerou vyhlašuje veřejnou sbírku

na provedení nátěru fasády sokolovny

 

Vážení spoluobčané,

dne 28.2.2009 proběhla v naší sokolovně Valná hromada T.J.,  na které byl všemi účastníky schválen návrh na vyhlášení veřejné sbírky za účelem shromáždění potřebných finančních prostředků na provedení nátěru zbylé části sokolovny. Jak jistě dobře víte, v roce 2007 se nám podařilo uskutečnit nátěr přední a obou bočních stran, a to především díky finanční pomoci Vás, kteří jste svoji velkorysostí přispěli do první sbírky. Faktem je a zdá se, že ještě dlouho bude, že dotace, jež získáváme od České obce sokolské nestačí ani na provoz naší sokolovny a proto veškeré peníze, které se nám daří získat ze sportovních, kulturních či společenských zábav, pohltí provozní náklady. To je důvod, proč se opět osmělujeme oslovit Vás, kterým není lhostejný nejen vzhled této krásné dominantní budovy, ale také dobrý chod celého zdejšího Sokola a dovolujeme si Vás požádat o jakýkoliv finanční příspěvek na tuto akci. Věříme, že i přes současnou nelehkou dobu finanční krize se nám s Vaší pomocí podaří tento záměr dotáhnout do zdárného konce a tím dokončit poslední fázi stavebních úprav vnějšího vzhledu budovy, který reprezentuje nejenom tělocvičnou jednotu a obec samotnou, ale zároveň odráží soudržnost a velkorysost zdejších občanů, jakou nám okolní sokolské obce mohou jen tiše závidět.

 

Vybraná částka nebude použita na jiné účely – podle skutečné výše shromážděných finančních prostředků bude nátěr proveden buďto ještě v roce letošním, nebo pak nejpozději v roce následujícím.

 

Datum zahájení veřejné sbírky je 1.3.2009 a datum jejího ukončení je 31.8.2009.

 

Poskytnuté finanční prostředky zasílejte laskavě na účet T.J. Sokol Huntířov nad Jizerou, vedený u České Spořitelny a.s. v Jablonci nad Nisou číslo účtu 0960649309/0800, variabilní symbol 555, případně darovanou částku složte v hotovosti pokladníkovi panu Stanislavu Šikolovi.

 

Předem děkujeme všem za projevenou ochotu, pomoc i pochopení naší situace a jsme s pozdravem ,,Nazdar!‘‘

 

Výbor T.J. Sokol Huntířov nad Jizerou

—————

Zpět