Valná hromada - program

17.02.2010 13:50

 

P o z v á n k a

na Valnou hromadu T.J. Sokol Huntířov nad Jizerou

která se koná v pátek 26. února 2010 od 19,00 hodin

na malém sále sokolovny v Huntířově n.Jizerou

 

Program:

1.      Zahájení Valné hromady a schválení programu

2.      Volba zapisovatele, členů mandátové a volební komise – informace k průběhu voleb

3.      Zpráva výboru T.J. o činnosti a hospodaření za rok 2009, zprávy jednotlivých odborů

4.      Zpráva revizní komise

5.      Schválení zprávy o činnosti T.J. a zprávy o hospodaření za rok 2009

6.      Plán činnosti a rozpočet T.J. na rok 2010

7.      Volba starosty T.J., volba výboru T.J. a členů revizní komise

8.      Volba delegátů T.J. na župní VH, volba vyslance do výboru župy

9.      Diskuze

10.  Vyhlášení výsledků voleb

11.  Návrh a schválení usnesení VH

12.  Závěr – občerstvení

 

 

                                                                                

 

—————

Zpět