Termín Valné hromady T.J. Sokol Huntířov a VÝZVA ČLENŮM KANDIDOVAT DO VÝBORU

08.01.2010 08:55

 

Na poslední výborové schůzi T.J. Sokol se projednával mj. i program Valné hromady T.J., která se bude konat pátek 26.2.2010.

Vzhledem k tomu, že se na této valné hromadě bude volit i nový výbor jednoty, tak bychom rádi zveřejnili výzvu všem členům, kteří uvažují o kandidatuře do výboru.

 

 

VŠEM ČLENŮM T.J. SOKOL HUNTÍŘOV SE NA VĚDOMÍ DÁVÁ, ŽE DNE 26. ÚNORA 2010 SE NA VALNÉ HROMADĚ ZVOLÍ NOVÍ ZÁSTUPCI VÝBORU JEDNOTY.

KDO Z NAŠICH ČLENŮ MÁ ZÁJEM KANDIDOVAT DO VÝBORU A STÁT SE TAK HYBNOU SILOU SOKOLA, POMÁHAT K JEHO ROZVOJI A ROZKVĚTU, AŤ SE NEJPOZDĚJI DO 19. ÚNORA 2010 PŘIHLÁSÍ U STAROSTY BRATRA JIŘÍHO MASTNÍKA NEBO U JEDNATELKY MARKÉTY DANÍČKOVÉ. SVOJI KANDIDATURU JE NUTNÉ OZNÁMIT U VÝŠE UVEDENÝCH KONTAKTŮ!

—————

Zpět