PODĚKOVÁNÍ všem organizátorům, spoluorganizátorům a SAMOZŘEJMĚ i návštěvníkům pouti

09.07.2009 08:29

  

Výbor T.J.Sokola Huntířov nad Jizerou srdečně děkuje všem členům z řad naší tělocvičné jednoty a i dalším dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci a zdárném průběhu

 3.ročníku Huntířovské pouti.

Velice si vážíme pomoci všech těch, kteří přispěli cenami do tomboly, pomáhali s budováním pouťového areálu, obsluhovali sokolské stánky, pekli koláče, buchty a perníky a zajišťovali vše potřebné proto, aby

“u nás na pouti bylo dobře“.

Samotným návštěvníkům pak děkujeme za přispění „svou troškou do mlýna“ v podobě zakoupení losů do tomboly, příspěvkem na veřejnou sbírku na opravu fasády sokolovny a za dobrovolné vstupné.

 

Děkujeme a věříme, že příští rok bude pouť s Vaší pomocí stejně vydařená, jako tomu bylo letos.

—————

Zpět