Valná hromada T.J. Sokol Huntířov nad Jizerou

27.02.2009 19:30

V pátek večer 27. února 2009 se konala na malém sále v sokolovně Valná hromada T.J. Sokol Huntířov. Dostavilo se celkem 52 členů a VH byla schopná usnášení. VH se rovněž zúčastnili zástupci OÚ Skuhrov, zástupce župy Jizerské a zástupci T.J. Sokol Skuhrov a Sokol Sněhov.

VH před zahájením jednání uctila minutou ticha zemřelého člena T.J. bratra Josefa Linku. Poté následoval program uvedený v pozvánce rozeslané všem členům.

Nejprve byly schváleny zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2008. Dále proběhla obsáhlá diskuze, ze které jako hlavní úkol pro výbor T.J. vyplynul požadavek, realizovat veřejnou sbírku na dokončení opravy a nátěru fasády sokolovny.

Závěrem VH poděkoval starosta T.J. přítomným za jejich účast a zároveň je vyzval, aby v roce letošním pomáhali s organizací sokolských akcí. Všichni byli též požádáni, aby se účastnili akcí, ze kterých naše T.J. získává tolik potřebné finanční prostředky.

—————

Zpět