Děkujeme za příspěvek do veřejné sbírky!!

15.09.2009 08:38

Všem, kteří přispěli do veřejné sbírky vyhlášené dne 1.3.2009 mnohokrát děkujeme!

Výbor T.J. Sokol Huntířov nad Jizerou srdečně děkuje všem členům T.J., sponzorům, rovněž pak i dalším obyvatelům a rekreantům naší obce, kteří vyslyšeli na naši žádost a finančně podpořili vyhlášenou sbírku na dokončení nátěru fasády místní sokolovny. Zvláštní poděkování patří zejména OÚ Skuhrov, který činnost naší T.J. pravidelně každý rok finančně podporuje - pro letošní rok nám byla na tuto akci poskytnuta z obecního rozpočtu částka 40 tis. Kč.

I přesto, že dne 31.8. byla veřejná sbírka oficiálně ukončena, můžete i nadále přispět na na účet T.J. Sokol Huntířov nad Jizerou, vedený u České Spořitelny a.s. v Jablonci nad Nisou číslo účtu 0960649309/0800, variabilní symbol 555, případně darovanou částku složit v hotovosti pokladníkovi panu Stanislavu Šikolovi.

 

 

 

    

      

 

 

 

—————

Zpět